Ittas vezetés

Fő szakterületünk a járművezetéssel kapcsolatos szabálysértések és bűncselekmények miatt indult eljárások során biztosított teljes körű jogi képviselet.

A 2012. évi C. törvény (Büntető törvénykönyv) 2013. július 1. napján lépett hatályba és az ittas járművezetésre vonatkozó korábbi szabályozást több ponton is megváltoztatta. A hatályos Btk. 236. § (1) bekezdése alapján:

„Aki ittas állapotban vasúti vagy légi járművet, gépi meghajtású úszó létesítményt vagy közúton, illetve közforgalom elől el nem zárt magán úton gépi meghajtású járművet vezet, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

Az új Büntető törvénykönyv elhagyta a „szeszes italtól befolyásolt állapotban” megfogalmazást és helyére az „ittas állapotban” lépett. A hatályos szabályozás konkrétan meghatározza azt, hogy kit kell ittas állapotban lévő személynek tekinteni, mely szerint azt a személyt, akinek a szervezetében 0,50 gramm/liter ezrelék véralkohol-, illetve 0,25 milligramm/liter ezrelék levegőalkohol-koncentrációnál nagyobb értéket eredményező szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van azt alkoholosan befolyásoltnak kell tekinteni.

A fenti szabályozás a korábbiakhoz képest nagymértékben megnehezíti a bűncselekmény gyanújával szembeni védekezést, hiszen már irreleváns, hogy kinek milyen mértékű az alkoholtűrő-képessége és nem számít az sem, hogy kinek milyen mennyiségű alkohol elfogyasztása eredményez büntetőjogi értelemben vett befolyásolt állapotot, hiszen amennyiben Önt az eljáró rendőrök intézkedés alá vonják és Ön a vizsgálatokat  (hiteles lég-alkohol mérés vagy esetlegesen a vér vagy vizeletvétel) követően a fentiekben leírt eredményeket produkálja úgy vélelmezi kell az alkoholos befolyásoltságát. Ez a vélelem az ún. zéró tolerancián alapul.

A fentieket olvasva joggal merül fel Önben a kérdés, hogy mi a teendő ilyen esetben?

Amennyiben az Ön szervezetben található véralkohol szint meghaladja a 0,50 gramm/liter véralkohol-koncentrációt, illetve a kilégzett levegőben a 0,25 milligram/liter légalkohol-koncentrációt, akkor a cselekmény bűncselekmény. Ilyen esetben mindenképpen azt ajánljuk Önnek, hogy mihamarabb kérjen szakszerű jogi segítséget.

Miért érdemes minél előbb konzultálnia egy ügyvéddel, ha ittas járművezetés kapják?

Álláspontunk szerint az Ön számára legkedvezőbb eredmény akkor érhető el, ha a rendőri intézkedést követően azonnal ügyvédhez fordul hiszen az ügy körülményeinek megismerését követően, a megfelelő védekezési stratégia felállításával mérsékelheti az ittas vezetés és a kiszabott büntetés mértékét, illetve különös méltánylást érdemlő esetekben akár a büntetőjogi felelősségre vonás elkerülésére is van esélye.

Miért fontos már a gyanúsítotti kihallgatást megelőzően ügyvédhez fordulnia?

Ahogy a fentiekben is írtuk a legjobb eredmény akkor érhető el, ha az Ön által megbízott ügyvéddel és a kidolgozott stratégiával jelenik meg a rendőrségen a gyanúsítotti kihallgatáson. A jelenlegi gyakorlat szerint amennyiben Ön elismeri az ittas járművezetés tényét és hozzájárul ahhoz, hogy az ügyét ún. gyorsított eljárásra utalják akkor a gyanúsítotti kihallgatást követő 30 napon belül az ügyész bíróság elé fogja állítani. A bíróság elé állítás során azonban az eljárásban kötelező a védő részvétele, ezért szükséges Önnek már a kihallgatást megelőzően ügyvédről gondoskodnia, hiszen amennyiben ezt nem teszi meg, úgy az eljáró rendőr fog az Ön részére védőt kirendelni.

Milyen büntetésre számíthatok?

Ha a bíróság bűnösnek mondja ki az ittas járművezetés vétségében, akkor általában pénzbüntetésre vagy közérdekű munka büntetésre lehet számítani, azonban egyes esetekben szabadságvesztés vagy elzárás büntetés kiszabása is előfordulhat. A kiszabott büntetés mellett a bíróság az elkövetőt köteles eltiltani a járművezetéstől is, az eltiltástól kizárólag különös méltánylást érdemlő esetben lehet eltekinteni.

Mennyi időre tilthat el a bíróság a járművezetéstől?

A járművezetéstől eltiltás határozott ideig tart, vagy végleges hatályú. A határozott ideig tartó eltiltás legrövidebb tartama egy hónap, leghosszabb tartama tíz év, ezért is szükséges minél hamarabb szakszerű jogi segítséget kérni, mellyel az eltiltás tartama a törvényi minimumhoz közeli mértékig mérsékelhető lehet.

Részt kell vennem utánképzésen?

Amennyiben Önt a bíróság eltiltja a közúti járművezetéstől úgy ahhoz, hogy a vezetői engedélyét visszakapja részt kell vennie az utánképzésen. Abban az esetben, ha a bíróság csak meghatározott kategóriájú járművezetéstől tiltja el, úgy nem kell részt vennie az utánképzésen.