Büntetőjog

Mit tudhat meg személyes konzultáció keretében?

Az első találkozáskor ügyfelünknek egy órás személyre szabott tájékoztatást nyújtunk a büntetőeljárás során őt megillető jogairól, kötelességeiről, a várható büntetés neméről és mértékéről, a szükséges lépésekről. A konzultációt követően lesz olyan helyzetben, hogy szabadon eldönthesse, hogy igénybe kívánja-e venni büntetőjogászi segítséget.

Tevékenységünkkel teljes körű védelmet nyújtunk mindazoknak, akik valamilyen oknál fogva érintettjei egy büntetőeljárásnak, legyen szó sértettről, terheltről (gyanúsított vagy vádlott), vagy egyéb lehetséges eljárási résztvevőről.

Kiemelendő, hogy a büntetőeljárás nem a bírósági tárgyalással kezdődik, ezért saját érdekében, minél előbb szakszerű védelem módjáról tájékozódjon,hogy a védekezési stratégia már az eljárás megindulásával egyidejűleg kidolgozhatóvá váljék.

Tapasztalatunkkal a legnagyobb körültekintéssel és szakmai felkészültséggel járunk el az Ön érdekében. Nincs két ugyanolyan büntetőeljárás. Minden büntetőeljárás egyedi, minden ügyfél más, ugyanakkor számunkra egyaránt fontos. Miután Ön feltárta előttünk azokat a tényeket, adatokat, amelyek a büntetőeljárásban a védelem ellátásához elengedhetetlenül szükségesek, mi kialakítjuk a védekezési stratégiát, hogy a lehető legkedvezőbb eredményt lehessen elérni.

Magánvádas bűncselekmények

 • könnyű testi sértés vétsége
 • egészségügyi önrendelkezési jog megsértése
 • magánlaksértés/zaklatás
 • magántitok megsértése
 • levéltitok megsértése
 • magántitok jogosulatlan megismerése
 • rágalmazás
 • becsületsértés
 • kegyeletsértés
 • személyi vagyont károsító lopás, sikkasztás, csalás, hűtlen kezelés, rongálás, jogtalan elsajátítás, orgazdaság, jármű önkényes elvétele,  miatt, ha az elkövető a sértett hozzátartozója

Közvádas bűncselekmények

 • Közlekedési bűncselekmények (ittas vagy bódult állapotban járművezetés)
 • Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények
 • A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények
 • A személy elleni bűncselekmények (élet, testi épség elleni bűncselekmények)
 • A személy elleni bűncselekmények (szabadság, emberi méltóság elleni bűncselekmények)
 • Gazdasági bűncselekmények
 • Hivatalos személy elleni bűncselekmények
 • Közbizalom, közélet tisztasága elleni bűncselekmények