Polgári peres gyakorlat

A gazdasági élettel összefüggő vitás ügyeket – ügyfeleink üzleti érdekeit szem előtt tartva – igyekszünk tárgyalásos úton, ésszerű kompromisszum létrehozása útján megoldani. Ha erre nincs mód, ügyfeleink érdekeit polgári per útján érvényesítjük az ország bármely Bírósága előtt.

  • követelés behajtása
  • biztosítási és kártérítéses ügyek
  • fedezetelvonó szerződések
  • vállalkozási szerződésből eredő viták
  • elszámolási viták
  • felszámolási eljárások
  • társasházakkal szembeni igényérvényesítések
  • öröklési jogviták és peres eljárások
  • családjogi jogvita és peres eljárások